Вида избежал дисквалификации. В ФИФА простили защитника:

Вида избежал дисквалификации. В ФИФА простили защитника:

Вида избежал дисквалификации. В ФИФА простили защитника: