Уехал от буксира.

Уехал от буксира.
#CarsVideo@cars.best