- Отлично ушел от столкновения.

- Отлично ушел от столкновения.
#reg@cars.best #CarsVideo@cars.best